2.11.20

REFORMA D'UN PIS A GIRONA

EL DESPRÉS DE LA CUINA 

L'ABANS DE LA CUINA

EL DESPRÉS DE LA SALAL'ABANS DE LA SALA
OBRA: Reforma de cuina, sala d'estar i més...
ANY: 2020.
UBICACIÓ: Girona.
EQUIP: Javier Montenegro
TREBALLS: Renovació total de la cuina, amb canvi de revestiments, mobiliari i electrodomèstics. S'ha fet un fals sostre per millorar l'enllumenat. A la sala d'estar s'ha diferenciat la zona de menjador de la resta amb un fals sostre amb ulls de bous i també s'ha plantejat una zona d'escriptori doble. S'han dissenyat els mobles a mida treballant els acabats per deixar una sala-menjador funcional i acollidora. 
A la resta del pis s'ha col·locat parquet i s'ha pintat amb colors neutres per aconseguir espais lluminosos.

16.6.20

Ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar

EL DESPRÉS


L'ABANS
OBRA: Ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar.
ANY: 2019-20.
UBICACIÓ: Palau, Girona.
EQUIP: Javier Montenegro - Cambra de la Propietat.
TREBALLS: La casa estava originalment plantejada com un pis complet a planta primera i a planta baixa aparcament, despatx i un gran porxo. Al projecte s'ha fet l'ampliació de la planta baixa, ocupant part del porxo per fer una gran sala-menjador, s'ha fet la cuina on abans hi havia un rentador i un nou lavabo. A la planta alta s'ha fet una suite amb vestidor i un bany on abans hi eren el menjador i la sala. S'han fet noves totes les instal·lacions de la casa.

20.1.20

El 2020 pujarà l'IBI a Girona


L’increment d’aquest impost, que afectarà a totes les propietats immobiliàries vindrà per partida doble. Per una banda l’Ajuntament de Girona ha demanat la revisió dels valors cadastrals, fet que representarà un increment dels mateixos, i per altra banda les ordenances fiscals aprovades per aquest any han incrementat el coeficient en un 2,75%.

El valor cadastral no tant sols és l’import base per a calcular l’IBI, aquest increment també pot repercutir en d’altres impostos com la plusvàlua municipal, l ‘IRPF, l’impost sobre el patrimoni o successions.

A nivell de bonificacions es contempla d’aplicar un 60 % per a famílies nombroses sempre i quan no superin uns determinats ingressos que varien segons el nombre de fills.

Es preveu una bonificació temporal, durant 5 anys, del 50% per aquells propietaris que, sense estar-hi obligats facin instal·lacions de captació solar destinades a aigua calenta sanitària o sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar. En tot els casos la bonificació no pot superar 307 €. També tenen bonificació les empreses pels immobles destinats a obres de nova construcció o rehabilitació.

Recàrrec als pisos buits. Per contra les ordenances recullen la imposició d’un recàrrec del 50% pel pisos buit. Afecta a aquells immobles d’us residencials que romanguin més de dos anys desocupats sense cap causa que justifiqui la desocupació. El recàrrec només serà aplicable a aquells propietaris que siguin titulars de més de 5 immobles.

S’entén com a causa justificada per a que un immoble estigui desocupats: raons laborals, canvi de domicili per raons de dependència, els habitatges objecte de litigi judicial, els habitatges que s’han de rehabilitar i els habitatge il·legalment ocupats. Per imposar aquest recàrrec, cal per part de l’Ajuntament un acte administratiu en que es declari aquesta situació de desocupació. En aquest procediment administratiu s’ha de donar audiència al propietari afectat.

Font: Cambra de la Propietat Urbana de Girona link

4.12.19

Renovació oficines a l'Eixample de Girona

EL DESPRÉS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ABANS

 
 
 

OBRA: Renovació d'oficina.
ANY: 2018.
UBICACIÓ: Eixample de Girona.
EQUIP: Javier Montenegro
TREBALLS: Canvi de distribució, millora acústica de l'espai, canvi de mobiliari i de les instal·lacions.