2.5.14

Evolució dels preus de lloguer al 1T del 2014

Evolució dels preus dels habitages de lloguer

Girona, Figueres i Olot

1t trimestre de 2014 (*)


A la ciutat de Girona, els preus de lloguer tornen als 500€ de mitjana, després de corregir-se una petita baixa del tercer trimestre del 2013. A Figueres es mantenen els 420€ després del petit increment del trimestre anterior, mentre que a Olot, un trimestre més, els lloguers segueixen invariables en 350€.