3.1.09

Temps de Flors 2007


OBRA: Muntatge efímer per l'Exposició Temps de Flors, al Barri Vell de la ciutat de Girona.
ANY: 2007.
UBICACIÓ: Plaça Sant Pere Galligants. Girona.
EQUIP: Javier Montenegro, Mar Melchor, Manel Aguilera, Daniel javascript:void(0)Planella, Monica Montero.

No hay comentarios:

Publicar un comentario