18.4.13

NOU PLA D'AJUDES A LA REHABILITACIÓPLA ESTATAL DE VIVENDA 2013-2016

Programes:
1)       Subsidis i préstecs convinguts.
2)       Ajuts al lloguer.
3)       Foment del parc públic d’habitatges.
4)       Foment a la rehabilitació edificatòria.
5)       Foment de la regeneració urbana.
6)       Suport a l’ implantació de l’IEE.
7)       Foment de ciutats sostenibles.

Foment a la rehabilitació edificatòria
Per edificis anteriors al 1981, per habitatges constituïts com a domicili habitual, també per comunitats de veïns o propietaris de tot l’edifici vivendes.
Ajuts per obres de:
-          Conservació, ajuts fins a 4.000€.
-          Accessibilitat, ajuts fins a 4.000€.
-          Millora de l’eficiència energètica, ajuts de 2.000€ i fins a 5.000€ si es redueix el 50% el consum energètic.
Amb un topall màxim del 35% del pressupost i del 50% si es millora l’accessibilitat.

Suport a l’ implantació de l’IEE (Informe d’Avaluació d’Edificis)
Es deroga l’actual ITE, i es reemplaça per l’IEE, per blocs de pisos (no aplicable a unifamiliars) de més de 50 anys d’antiguitat, serà exigible a partir de l’any 2019.
Aquest informe, avaluarà:
-          L’estat de conservació.
-          L’accessibilitat.
-          L’eficiència energètica.
Si s’ha fet l’ITE, no cal tornar a fer l’informe, només s’incorporaran els nous apartats quan s’hagi de tornar a passar.
Subvenció:
-          Fins al 50% del cost de l’informe per propietaris que ho facin abans de finals de 2016.

NOTES:
-          Si es rehabilita la façana o coberta d’un edifici, és obligatori fer obres de millora de l’eficiència energètica.
-          Es permet aïllar tèrmicament edificis pel seu exterior i tancar terrasses de tot l’edifici, sense generar plusvàlues.
-          S’han eliminat moltes restriccions urbanístiques que limitaven l’ instal·lació d’ascensors en edificis existents.
-          S’han modificat la Llei del Sòl i la Llei de Propietat horitzontal.

Foment de ciutats sostenibles
LINEA ICO REHABILITACIÓ D’HABITATGES I EDIFICIS 2013
Per atendre les necessitats de finançament de particulars i comunitats de propietaris, per fer projectes de rehabilitació o reformes d’habitatges i edificis.
Tipus Fix/variable (Euríbor 6 mesos) més diferencial:
-          2% para operacions de termini inferior a 1 any, o 2,30% en termini superior.

LÍNIA IDAE
Programa d’ajudes a projectes integrals d’estalvi i eficiència energètica en edificis d’habitatges.
Per incentivar la realització d’actuacions integrals d’estalvi i millora de l’eficiència energètica, així com l’ utilització d’energies renovables (finestres, façanes, cobertes, calderes, equips d’aire condicionat, incorporació d’equips de mesura de consums de calefacció i d’aigua calenta sanitària, substitució d’energia convencional per biomassa, geotèrmia, etc.).
Ajuts:
-          Fins a un 20% del pressupost en actuacions sobre l’envoltant i les instal·lacions tèrmiques.
Préstecs reemborsables:
-          Entre un 60% i un 100% per incorporació de biomassa o geotèrmia.