24.9.13

NOVETATS REFERENTS ALS CERTIFICATS ENERGÈTICS


Com és sabut, des de l'1 de juny passat, és obligatori disposar d'un certificat d'eficiència energètica per vendre o llogar un pis, una casa, oficina o local comercial.

EXCEPCIONALITAT PER LOCALS SENSE CONDICIONAR


Donat que en la majoria dels casos, els locals comercials es lloguen o venen sense condicionar,  i atès que l'activitat futura que s'hagi d'exercir condiciona els elements arquitectònics i les instal·lacions interiors, no resulta de cap utilitat exigir un certificat quan pel fet de desconèixer l'activitat que s'hi exercirà, els locals no presenten un condicionament específic.

Per resoldre aquesta situació, l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), ha previst que es pugui sol·licitar a aquest organisme una declaració d'excepcionalitat de l'aplicació del Reial Decret 235/2013.

Per tant, quan es tracti d'un local sense condicionar. En cas de què no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.

NOU CONTROL ADMINISTRATIU PER AL CERTIFICAT ENERGÈTIC

Una altre novetat, és que a partir de setembre, també s'haurà d'incorporar la qualificació energètica en el moment de tramitar el dipòsit de la fiança a l'INCASOL, amb especificació de la lletra corresponent (de l'A a la G) referents a les emissions de CO2 i de consum d'energia.