16.3.15

Certificació energètica a Catalunya. Desembre 2014

DADES ESTADÍSTIQUES DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA
A DESEMBRE 2014