10.7.13

Evolució del preu del lloguer al 2T del 2013

A GIRONA EL PREU DEL LLOGUER ES MANTÉ INVARIABLE EN ELS 500 € MENSUALS, MENTRE QUE A FIGUERES I OLOT SEGUIXEN REGISTRANT DAVALLADES MODERADES.Quadre comparatiu del comportament del lloguer mig a Girona, Figueres i Olot.

font: Cambra de la Propietat Urbana de Girona