15.11.13

Evolució dels preus de lloguer 3T 2013

Font: Cambra de la Propietat Urbana de Girona.


Evolució preus lloguer 3T 2013 preus lloguer
2007
2008
1T
2T
3T
1T
2T
3T
4T
Girona
580 €
580 €
600 €
600 €
600 €
650 €
600 €
Figueres
450 €
500 €
500 €
500 €
530 €
550 €
530 €
Olot
350 €
350 €
361 €
410 €
418 €
425 €
400 €
Preus lloguer
2009
2010
1T
2T
3T
1T
2T
3T
4T
Girona
600 €
600 €
600 €
580 €
550 €
561 €
550 €
Figueres
500 €
520 €
500 €
480 €
480 €
480 €
500 €
Olot
426 €
400 €
418 €
400 €
400 €
400 €
350 €
Preus lloguer
2011
2012
1T
2T
3T
1T
2T
3T
4T
Girona
550 €
525 €
550 €
500 €
500 €
500 €
500 €
Figueres
450 €
470 €
450 €
440 €
450 €
450 €
425 €
Olot
400 €
385 €
400 €
380 €
368 €
360 €
350€
Preus lloguer
2013

1T
2T
3T

Girona
550 €
500 €
500 €

Figueres
450 €
400 €
400 €

Olot
400 €
345 €
350 €